Workshop

Workshop jw nastaven jako ukázka praktické práce s pacienty či klienty. Lektoři je povedou na základě svých znalostí a zkušeností, ale také se snahou o otevření diskuze nad jednotlivými tématy.

Workshop bude probíhat v pátek 7.6.2019 v čase 8.30-9.30 hod.

Vzhledem k možnosti bezprostřední diskuze, nárokům na prostor a také na pacienty, je počet účastníků na workshopu limitovaný a je nutné se na ně zvlášť registrovat.

Jelikož se jedná o specifickou součást programu konference, která klade na lektory vyšší nároky týkající se přípravy i vedení, nejsou workshopy součástí konferenčního poplatku a přihlášený účastník obdrží emailem fakturu k zaplacení poplatku 300,- Kč. Registrace na workshopy bude ukončena 30.4.2019.


Fyzioterapie u tetraplegického pacienta

Lektoři: Mgr. Veronika Gallusová, Mgr. Zuzana Hlinková

Na workshopu budou referovány a následně prakticky na pacientovi předvedeny možnosti vyšetření a terapie tetraplegika z pohledu konceptu DNS.

Kapacita: 15-20 účastníků