Prof. Dr. Kathleen A. Martin Ginis, B.Sc., Ph.D.

Prof. Martin Ginis absolvovala vysokoškolské studium psychologie na Universitě v Torontu a postgraduální doktorské studium kineziologie na Universitě ve Waterloo. Dr. Martin Ginis pracovala od roku 1999 do 2016 na Klinice Kineziologie McMasterovy university v Ontariu, kde byla rovněž ředitelkou špičkového Centra fyzické aktivity. V současné době je profesorkou na Fakultě zdraví a cvičebních věd na Universitě Britské Kolumbie v Okanaganu. Je také zakladatelkou a ředitelkou SCI Action Canada (www.sciactioncanada.ca) a hlavní řešitelkou a vedoucí výzkumu v programu ICORD (www.icord.org). V roce 2015 byla oceněna medailí čestného občanství státu Ontario.

Výzkumný program prof. Martin Ginis je zaměřený na změny chování týkající se fyzické aktivity. Zvláště se zaměřuje na fyzickou aktivitu lidí po poranění míchy nebo jedinců s jiným druhem fyzické disability. I když se nejvíce věnuje psychologickým mechanismům souvisejícím s fyzickou aktivitou, často také spolupracuje s multidisciplinárními týmy na studiu důsledků pohybové aktivity na různé aspekty zdraví (kardiovaskulární rizika, obezita, bolest apod.). Úzce spolupracuje s mnoha komunitními organizacemi na výzkumných projektech a současně na předávání znalostí o fyzické aktivitě a jiných možnostech sociální participace jedinců s disabilitou.

Tým prof. Martin Ginis formuloval první doporučené postupy pro pohybovou aktivitu jedinců s poraněním míchy, rozšířil službu poradenství po telefonu týkající se fyzické aktivity u dospělých s fyzickou disabilitou a vytvořil online mezinárodní informační centrum zaměřené na možnosti pohybové aktivity lidí s míšní lézí (www.sciactioncanada.ca).

Více na http://icord.org/researchers/dr-kathleen-martin-ginis/

Prof. Dr. Andrei V. Krassioukov, M.D., Ph.D., FRCPC.

Prof. Krassioukov absolvoval lékařskou fakultu na Universitě ve Volgogradě a postgraduální doktorské studium na Pavlovově institutu fyziologie Ruské vědecké akademie v St. Petěrburgu. Je profesorem na Klinice fyzikální medicíny a rehabilitace na Universitě Britské Kolumbie a lékařem spinálního programu rehabilitačního centra ve Vancouveru. Také je ředitelem Centra výzkumu autonomního systému v ICORD (www.icord.org) a předsedou Mezinárodního výboru ASIA/ISCoS pro autonomní standardy.

Výzkumný program prof. Krassioukova je po více než 30 let zaměřený na autonomní dysfunkce po poranění míchy. Za tu dobu vybudoval multidisciplinární a mezinárodně renomovanou laboratoř, která se stala vedoucím centrem na světě ve vyšetření a řešení autonomní dysfunkce u jedinců s vysokou hrudní a krční lézí. Program je kombinací klinického a základního výzkumu. Klinické studie jsou zaměřené na prevenci a eliminaci devastujících efektů kardiovaskulární a autonomní dysfunkce a zlepšení kvality života jedinců s míšní lézí. Laboratorní experimenty umožňují testovat hypotézy o patofyziologickém podkladě jednotlivých poruch, lépe porozumět klinickým stavům a hledat řešení. Zvláštní pozornost je věnována zlepšení informovanosti o autonomní dysreflexii, protože stále přes 80 % zdravotníků nezná tuto život ohrožující komplikaci.

V rámci Mezinárodního výboru ASIA/ISCoS pro autonomní standardy vytvořil prof. Krassioukov se svým týmem standardy pro léčbu autonomní dysfunkce po poranění míchy a edukační webové nástroje pro zdravotníky, kteří pečují o jedince s autonomní dysfunkcí. Také založil kardiovaskulární kliniku při Paralympijských hrách podporovanou paralympijským výborem. Cílem je pomoci vytvořit nová doporučení pro klasifikaci paralympijských atletů, která budou zahrnovat hodnocení autonomních funkcí a eliminovat nebezpečné praktiky tzv. boostingu (svévolné vyvolání autonomní dysreflexie za účelem zlepšení fyzického výkonu).

Více na http://icord.org/researchers/dr-andrei-krassioukov/